Van Zorg naar Werk

Magazine en rapportage van onderzoek in opdracht van Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. In samenwerking met buro MA.AN, architectuur en stedenbouw.